Enerji Politikamız

Sürdürülebilirliği görev edinen ve enerji kaynaklarını koruma sorumluluğunun bilincinde bir kuruluş olarak amacımız,

gelecek nesillere yaşanabilir mavi bir gezegen bırakmaktır.

Bu amacı gerçekleştirirken; Tüm fabrikalarımızda enerji performansımızı ve enerji yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmeyi,

Enerji verimliliği konusunda sürekli gelişme ve iyileştirmeler ile sürdürülebilir üretim yapmayı,

enerji tasarrufu sağlayan ürün tasarlamayı,

Enerji amaç ve hedeflerinin belirlenmesi, gerçekleştirilmesi ve gözden geçirilmesi için gerekli tüm bilgi

ve kaynakları sağlamayı,

Enerji verimliliği, kullanımı ve tüketimine ilişkin uygulanabilir tüm yasal ve diğer şartlara uymayı,

Tüm süreçlerimizde enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını,

enerji verimli teknoloji ve uygulamaların tercih edilmesi ile enerji verimliliği gözetilmiş ürün ve hizmetlerin temin edilmesini,

Enerji performansımızın iyileştirilmesini dikkate alan tasarım faaliyetlerini desteklemeyi,

Doğal kaynak tüketimi ve enerji verimliliği konusunda çalışanların ve toplumun bilincinin artırılması

yönünde faaliyetlerimizi yönetim sistemlerimiz ile birlikte bütünleşik bir şekilde

yöneterek örnek bir kuruluş olmak için gerekli tüm çalışmaları yapmayı,

görevimiz olarak kabul ediyoruz.
 
YÖNETİM TEMSİLCİSİ